Bengkel: Teknik Belajar Secara Berkesan


Bengkel: Teknik Belajar Secara Berkesan

Bengkel yang berbentuk motivasi ini berhasrat untuk menimbulkan kesedaran di kalangan pelajar tentang pentingnya pendidikan bagi menjamin masa depan yang cemerlang. Melalui kursus ini, para pelajar dibimbing untuk membentuk visi dan misi diri, merancang strategi mencapai matlamat dan membentuk tabiat dan sikap yang positif.


 • Mengurus diri dengan masa
 • Kemahiran membaca
 • Kemahiran mendengar
 • Kemahiran mengingat
 • Kemahiran menerima memo
 • Kemahiran Mengulangkaji
 • Kemahiran Mencatat nota
 • Belajar berkumpulan
 • Kemahiran mengaktifkan diri
 • Kemahiran pembentangan


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS